👉Kỳ thi JLPT 👉Nhận tiền trợ cấp Covid ở Nhật 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

Category: Tục ngữ Nhật Bản-Kotowaza

Tục ngữ Nhật Bản-Kotowaza

Tổng hợp Tất cả Tục ngữ – Thành ngữ tiếng Nhật Kotowaza, kèm theo giải thích và các ví dụ để học tiếng Nhật Bản nhanh dễ nhớ nhất. Những câu danh ngôn tiếng Nhật hay Nhất

Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status