80 Kanji JLPT N5

80 chữ Kanji thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 70/80

Tổng hợp 80 chữ Kanji thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 70/80 万   vạn vạn, nhiều, vạn vật マン、バン まん… Read More

7 năm ago

80 chữ Kanji đủ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 40/80

Tất cả 80 chữ Kanji đủ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 40/80 千   thiên nghìn, nhiều, thiên lí… Read More

7 năm ago

80 chữ Kanji đủ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 60/80

Danh sách tất cả 80 chữ Kanji thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 60/80 長  trường, trưởng trường giang,… Read More

7 năm ago

80 chữ Kanji thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 80/80

Tổng hợp 80 chữ Kanji thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 (80/80)   聞 văn   nghe, tân văn (báo)ブン、モン、き-く、き-こえる… Read More

7 năm ago

80 chữ Kanji thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 30/80

Tất cả 80 chữ Kanji đủ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 30/80 六   lục  Sáu ロク、む、む-つ、むっ-つ、(むい) 六ろく(six) 六月ろくがつ(June) 六日むいか(sixth… Read More

7 năm ago

80 chữ Kanji đủ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 50/80

Danh sách tất cả 80 chữ Kanji thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 50/80 木   mộc cây, gỗ ボク、モク、き、(こ)… Read More

7 năm ago

80 chữ Kanji đủ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 20/80

Tất cả 80 chữ Kanji đủ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 20/80   出   xuất xuất hiện, xuất phát… Read More

7 năm ago

80 chữ Kanji đủ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 10/80

Tất cả 80 chữ Kanji đủ thi năng lực tiếng Nhật JLPT N5 10/80   日   nhật  mặt trời, ngày,… Read More

7 năm ago

Luyện thi thử JLPT miễn phí! (Chọn "Hiện xem trang đầy đủ" ở cuối trang nếu bị lỗi không hiện bài thi trên đt)

Chi Tiết