👉Kỳ thi JLPT 7/2019 👉 Cấp Bằng 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

Em có gặp vấn đề về vieejv tạo tài khoản Au id

LOC TRAN hỏi 3 tháng trước
Em có gặp vấn đề về vieejv tạo tài khoản Au id
5 ( 3) votes

Em có tạo 1 tài khoản bên nhà mạng AU em có làm đầy đủ các bước và thông tin nhưng ấn mã xác thực liên tục báo sai em có học tiếng nhật ấn hoàn toàn khớp với mã gửi về !
và vẫn báo lỗi adm có thể giúp em tạo 1 tài khoản hoặc chỉ cách khắc phục giúp em với ạ!1!!

Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status