👉Kỳ thi JLPT 7/2019 👉 Cấp Bằng 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

Quên mật khẩu xem điêmt thi jlpt 7/2018

Dung Vi hỏi 9 tháng trước
Quên mật khẩu xem điêmt thi jlpt 7/2018
4.3 ( 6) votes

Mình quên mật khẩu (8 số) khi đăng ký. Hiện tại không xem được điểm. Ad có thông tin gì về vấn đề này không?

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 5 tháng trước
Trả lời choQuên mật khẩu xem điêmt thi jlpt 7/2018
Đánh giá bài viết!

cái này thì bạn cố tìm lại xem có còn giữ phiếu đăng ký thi không? hoặc tìm xem có chụphải đ lại ảnh khoonh? nếu không thì bạn đành phải đợi khi có kết quả gửi về nhà cho bạn vậy.

Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status