👉Đăng ký thi JLPT 12/2018 👉 Ở Nhật 👉 Xin cấp bằng JLPT 👉 Giá iPhone 2018 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

Trả lời choHợp đồng dùng điện thoại ở các nhà mạng Nhật Bản?

Trả lời choHợp đồng dùng điện thoại ở các nhà mạng Nhật Bản?
5 ( 3) votes

Chào bạn.
Hợp đồng nhà mạng ở Nhật bình thường là 2 năm. Nhưng bạn có thể chọn ko bị rằng buộc 2 năm nhưng mỗi tháng sẽ mất thêm khoảng 300 yên. 
Nếu bạn huỷ hợp đồng giữa chừng thì sẽ bị mất tiền phạt phá hợp đồng khoảng 1 man. Và nếu bạn đang trả góp tiền máy thì bạn phải trả nốt phàn tiền trả góp của những tháng còn lại nữa.


Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status