👉 Thi Thử JLPT Free 👉Kỳ thi JLPT 12/2021 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

a chị cho e hỏi. E đang sống ở Nagano thì cái khu vực thi sẽ chọn như thế nào ạ.

Diễn đàn hỏi đáp thông tin Nhật Bảna chị cho e hỏi. E đang sống ở Nagano thì cái khu vực thi sẽ chọn như thế nào ạ.
BANG hỏi 4 năm trước

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào bạn!
việc chọn khu vực thi JLPT Ở Nhật thì bạn xem chi tiết ở bài viết hướng dẫn này nhé!

Chọn khu vực thi JLPT ở Nhật khi đăng ký qua mạng

Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status