👉 Thi Thử JLPT Free 👉Kỳ thi JLPT 12/2021 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

Hợp đồng dùng điện thoại ở các nhà mạng Nhật Bản?

Diễn đàn hỏi đáp thông tin Nhật BảnHợp đồng dùng điện thoại ở các nhà mạng Nhật Bản?
Nhớ nhà hỏi 4 năm trước

admin cho mình hỏi là hợp đồng dùng điện thoại ở các nhà mạng ở Nhật là bao lâu? Nếu phá hợp đồng giữa chừng có sao không?
Xin cảm ơn!

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào bạn.
Hợp đồng nhà mạng ở Nhật bình thường là 2 năm. Nhưng bạn có thể chọn ko bị rằng buộc 2 năm nhưng mỗi tháng sẽ mất thêm khoảng 300 yên. 
Nếu bạn huỷ hợp đồng giữa chừng thì sẽ bị mất tiền phạt phá hợp đồng khoảng 1 man. Và nếu bạn đang trả góp tiền máy thì bạn phải trả nốt phàn tiền trả góp của những tháng còn lại nữa.

Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status