👉 Thi Thử JLPT Free 👉Kỳ thi JLPT 12/2021 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

Quên không tô mã số báo danh

Le van trung hỏi 4 năm trước

Bạn ơi mình chỉ ghi số báo danh mà quên không tô mã số báo danh trong bài thi phần 1 của N5 thì bài đó có được tính không bạn

3 Answers
admin Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào bạn.
Chắc là bạn dự thi ở Việt Nam phải không? Vì ở bên Nhật gần đây phần đánh dấu số báo danh được máy điền sẵn từ trước nên thí sinh không cần điền nữa.
Phần tô mã số báo danh này là để cho máy chấm tự động. Nếu không có thì máy sẽ báo lỗi. Nếu trên đó có ghi số báo danh rồi thì khi báo lỗi họ sẽ điền giúp bạn, vì đây là số báo danh không liên quan đến phần làm bài thi của bạn nên theo mìnhchắc không sao đâu bạn ah.

admin Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào bạn.
Chắc là bạn dự thi ở Việt Nam phải không? Vì ở bên Nhật gần đây phần đánh dấu số báo danh được máy điền sẵn từ trước nên thí sinh không cần điền nữa.
Phần tô mã số báo danh này là để cho máy chấm tự động. Nếu không có thì máy sẽ báo lỗi. Nếu trên đó có ghi số báo danh rồi thì khi báo lỗi họ sẽ điền giúp bạn, vì đây là số báo danh không liên quan đến phần làm bài thi của bạn nên theo mìnhchắc không sao đâu bạn ah.

admin Nhân viên trả lời 4 năm trước

Chào bạn.
Chắc là bạn dự thi ở Việt Nam phải không? Vì ở bên Nhật gần đây phần đánh dấu số báo danh được máy điền sẵn từ trước nên thí sinh không cần điền nữa.
Phần tô mã số báo danh này là để cho máy chấm tự động. Nếu không có thì máy sẽ báo lỗi. Nếu trên đó có ghi số báo danh rồi thì khi báo lỗi họ sẽ điền giúp bạn, vì đây là số báo danh không liên quan đến phần làm bài thi của bạn nên theo mìnhchắc không sao đâu bạn ah.

Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status