👉 Thi Thử JLPT Free 👉Kỳ thi JLPT 12/2021 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

Quên mật khẩu xem điêmt thi jlpt 7/2018

Diễn đàn hỏi đáp thông tin Nhật BảnQuên mật khẩu xem điêmt thi jlpt 7/2018
Dung Vi hỏi 3 năm trước

Mình quên mật khẩu (8 số) khi đăng ký. Hiện tại không xem được điểm. Ad có thông tin gì về vấn đề này không?

1 Answers
admin Nhân viên trả lời 3 năm trước

cái này thì bạn cố tìm lại xem có còn giữ phiếu đăng ký thi không? hoặc tìm xem có chụphải đ lại ảnh khoonh? nếu không thì bạn đành phải đợi khi có kết quả gửi về nhà cho bạn vậy.

Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status