Cấu trúc ngữ pháp ~ ませんか JLPT N5

Đánh giá bài viết!
các cấu trúc ngữ pháp N5
Ngữ pháp tiếng Nhật JLPT N5

Mẫu ngữ pháp

~ ませんか
Ý nghĩa
Anh/chị cùng……với tôi không?
Cấu trúc
 V-ます+ ませんか
Ý nghĩa
 Anh/chị cùng……với tôi không?
Giải thích & Hướng dẫn
 Mẫu câu này dùng để mời hoặc đề nghị người nghe làm một việc gì đó.
Ví dụ
1. いっしょに 京都へ 行きませんか。
 Anh/chị cùng đi Kyoto với tôi không?
2. いっしょに ご飯を 食べませんか。
 Anh/chị cùng đi ăn cơm không?
3. 映画に行きませんか。
 Anh/chị cùng đi xem phim không?
4. 私の仕事を手伝ってくれませんか。
 Anh/chị phụ giúp tôi công việc được không?
5. 砂糖を取ってくれませんか。
 Anh/chị lấy giùm tôi đường được không?
Bản quyền các bài viết thuộc về Cẩm Nang Nhật Bản vì vậy bạn nào muốn đăng lại, copy bài viết xin vui lòng ghi rõ nguồn và link đến bài viết.

Leave a Reply

CẨM NANG NHẬT BẢN
CẬP NHẬT QUA EMAIL

CẬP NHẬT TIN TỨC - CHIA SẺ KINH NGHIỆM - SỐNG - HỌC TẬP - LÀM VIỆC Ở NHẬT BẢN