Hướng dẫn đăng ký cấp bằng tiếng Nhật JLPT qua mạng và bưu điện chi tiết

5 / 5 ( 22 votes ) Hôm này Cẩm Nang Nhật Bản sẽ hướng dẫn các bạn các bước để đăng ký xin phát hành bằng chứng nhận kết quả thi ( giấy chứng nhận – 成績証明書せいせきしょうめいしょ) tiếng Nhật JLPT N1 N2 N3 N4 N5 theo 2 cách, qua mạng bằng tài khoản My JLPT và bằng đường bưu điện một cách chi tiết nhất. Giấy báo kết quả thi JLPT cũng có giá trị như bằng nhưng để nộp hồ sơ xin việc, học lên… thì nên xin phát hành bằng có mẫu như bên dưới để nộp … Đọc tiếp Hướng dẫn đăng ký cấp bằng tiếng Nhật JLPT qua mạng và bưu điện chi tiết