Kỳ Thi Nat-test

Kết quả thi Nat-test tháng 2/2021 lần 1 Đầy đủ Nhanh Nhất 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q

Kết quả thi Nat-test tháng 2/2021 lần 1 Đầy đủ Nhanh Nhất 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q. このページでは、2021年第1回日本語NAT-TESTの合格者の受験番号を発表しています。(The exam registration… Read More

2 tháng ago

Lịch thi Nattest năm 2021 đầy đủ Hạn đăng ký, Xem điểm

Lịch thi Nat-Test năm 2021 đầy đủ nhất. Thông tin lịch thi Nat-test năm 2021 tất cả các đợt 1(tháng… Read More

4 tháng ago

Kết quả thi Nat-test tháng 12/2020 lần 6 Đầy đủ nhất 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q

Kết quả thi Nat-test  12/2020 đợt 6 nhanh nhất đầy đủ nhất  1Q 2Q 3Q 4Q 5Q. (Nat-test 試験結果 Exam… Read More

4 tháng ago

Kết quả thi Nat-test tháng 10/2020 lần 5 Đầy đủ nhất 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q

Kết quả thi Nat-test  10/2020 đợt 5 nhanh nhất đầy đủ nhất  1Q 2Q 3Q 4Q 5Q. (Nat-test 試験結果 Exam… Read More

6 tháng ago

Kết quả thi Nat-test tháng 8/2020 lần 4 Đầy đủ nhất 2Q 3Q 4Q 5Q

Kết quả thi Nat-test  8/2020 đợt 4 nhanh nhất đầy đủ nhất  1Q 2Q 3Q 4Q 5Q. (Nat-test 試験結果 Exam… Read More

6 tháng ago

Kỳ thi Nat-test tháng 8/2020: Cập nhật những điểm thi bị HUỶ

Kỳ thi Nat-test tháng 8/2020: Cập nhật những điểm thi bị HUỶ. 👉 XEM:Lịch thi Nattest năm 2020 Hạn đăng… Read More

8 tháng ago

Kết quả thi Nat-test tháng 6/2020 lần 3 Đầy đủ nhất 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q

Kết quả thi Nat-test 6/2020 đợt 3 nhanh nhất đầy đủ nhất  1Q 2Q 3Q 4Q 5Q. (Nat-test 試験結果 Exam… Read More

10 tháng ago

Khẩn cấp: Hoãn thi Nattest ngày 16/2/2020 ở Việt Nam tại một số điểm thi do Virus Corona

Thông báo khẩn: Hoãn thi Nattest ngày 16/2/2020 ở Việt Nam tại một số điểm thi do Virus Corona. Ban… Read More

1 năm ago

Luyện thi thử JLPT miễn phí! (Chọn "Hiện xem trang đầy đủ" ở cuối trang nếu bị lỗi không hiện bài thi trên đt)

Chi Tiết