Sử dụng điện thoại công cộng ở Nhật

Điện thoại công cộng tại Nhật và cách sử dụng

Điện thoại công cộng tại Nhật Bản   Ở Nhật ở các nhà ga, siêu thị, gần các khu vui… Read More

7 năm ago

Luyện thi thử JLPT miễn phí! (Chọn "Hiện xem trang đầy đủ" ở cuối trang nếu bị lỗi không hiện bài thi trên đt)

Chi Tiết