👉🈴 Đáp án Đề Thi JLPT 7/2022 👉 Thi Thử JLPT Free 👉🔥 Coupon Miễn Phí 💵 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

Danh mục: Visa Kỹ Năng Đặc Định

Cập nhật thông tin mới nhất về kỳ thi Tokutei Ginou Kỹ năng đặc định cho người Việt Nam. Thông tin các ký thi, thời gian thi, địa điểm thi, thời hạn đăng ký thi và hướng dẫn đăng ký thi qua mạng bằng hình ảnh chi tiết. Thời gian công bố và xem kết quả thi để lấy Visa Kỹ Năng Đặc Định này.

Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status
English EN 日本語 JA Tiếng Việt VI