Chuyên mục: Ngữ pháp JLPT N5

Tổng hợp ngữ pháp JLPT N5

Ngữ pháp JLPT N5 時-khi-

Tổng hợp ngữ pháp thi năng lực tiếng Nhật N5 👉Mẫu ngữ pháp ~ 時 👉Ý nghĩa Khi~ 👉Cấu trúc 普通形(N→の、Aな→な)+時 Ý nghĩa Khi~ 👉Giải thích & Hướng dẫn Diễn tả một trạng thái hoặc …