👉Kỳ thi JLPT 👉 SBD JLPT 12/2018 👉Đáp án Đề thi 👉 Giá iPhone 2018 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

Sơ đồ phòng thi JLPT 12/2018 ở Hà nội

Sơ đồ phòng thi JLPT 12/2018 ở Hà nội
5 ( 4) votes

📣Sơ đồ phòng thi JLPT 12/2018 ở Hà nội đây các bạn nhé!

Còn số báo danh và phòng thi xem ở đây nhé ( có cả Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh)

👉 https://camnangnhatban.com/ky-thi-jlpt/danh-sach-so-bao-danh-va-phong-thi-jlpt-12-2018-tai-viet-nam.html

Chúc các bạn thi đỗ nhé!


Pót Ý Kiến

Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status