Cụ ông cao tuổi nhất Nhật Bản qua đời

Cụ ông cao tuổi nhất Nhật Bản qua đời
Đánh giá bài viết!

Ông Yoshida sống ở Tokyo là người đàn ông cao tuổi Nhất Nhật Bản với 112 tuổi đã qua đời ngày 29 tháng 10, ngày hôm nay mới biết khi đi đăng ký báo tử với chính quyền.

Cụ ông cao tuổi nhất Nhật Bản qua đời 112 tuổi

Cụ ông cao tuổi nhất Nhật Bản qua đời 112 tuổi

Sau khi ông Yoshida mất thì người đàn ông cao tuổi nhất Nhật Bản ở thời điểm hiện tại thuộc về ông Nonaka 111 tuổi đang sống ở Hokkaido.

Còn nếu nói chung về người cao tuổi nhất Nhật Bản thì bà Tajima sống ở Kagoshima cao tuổi nhất nhất với 116 tuổi.

Http://camnangnhatban.com lược dịch./

Leave a Reply

EnglishJapaneseKoreanVietnamese

CẨM NANG NHẬT BẢN
CẬP NHẬT QUA EMAIL

CẬP NHẬT TIN TỨC - CHIA SẺ KINH NGHIỆM - SỐNG - HỌC TẬP - LÀM VIỆC Ở NHẬT BẢN