👉🔥 KỲ Thi JLPT 7/2024 👉🔥 Kiến thức tài chính 👉🈴Thi Thử JLPT Free 👉 Tự mua iPhone ở Nhật 👉Tự Unlock iPhone Nhật

HƯỚNG DẪN Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Một Công Ty Ở Nhật Bản

5/5 - (22 bình chọn)

Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Một Công Ty Ở Nhật Bản Khi tham gia đầu tư ở Nhật.

Đối với các bạn mua cổ phiếu hoặc chứng khoán ở Nhật Bản hoặc đầu tư miễn thuế ShinNISA thì việc đọc báo cáo tài chính của một công ty là việc rất quan trọng để lựa chọn loại cổ phiếu để mua.

Báo cáo tài chính là công cụ quan trọng để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của một công ty. Đối với các nhà đầu tư và nhà quản lý ở Nhật Bản, việc hiểu rõ cách đọc báo cáo tài chính sẽ giúp đưa ra các quyết định đầu tư và quản lý chính xác. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc và phân tích báo cáo tài chính của một công ty ở Nhật Bản.

Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Một Công Ty Ở Nhật Bản Khi tham gia đầu tư ở Nhật.

Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Của Một Công Ty Ở Nhật Bản Khi tham gia đầu tư ở Nhật.

1. Bảng Cân Đối Kế Toán (バランスシート)

Bảng cân đối kế toán cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể. Đây là nền tảng để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty.

 • Tài sản (Assets – 資産): Tài sản bao gồm cả tài sản ngắn hạn (短期資産) như tiền mặt, khoản phải thu và hàng tồn kho; và tài sản dài hạn (長期資産) như tài sản cố định, đầu tư dài hạn. Việc phân tích tài sản giúp hiểu rõ khả năng thanh khoản và đầu tư dài hạn của công ty.
 • Nợ phải trả (Liabilities – 負債): Nợ phải trả bao gồm nợ ngắn hạn (短期負債) như khoản phải trả và nợ dài hạn (長期負債) như vay dài hạn. Điều này cho thấy khả năng quản lý nợ và rủi ro tài chính của công ty.
 • Vốn chủ sở hữu (Equity – 株主資本): Vốn chủ sở hữu là phần còn lại sau khi trừ tổng nợ phải trả khỏi tổng tài sản, bao gồm vốn góp của cổ đông và lợi nhuận giữ lại. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá giá trị thực của công ty.

2. Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh (損益計算書)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty trong một kỳ kế toán (thường là quý hoặc năm). Đây là công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.

 • Doanh thu (Revenue – 売上高): Tổng thu nhập từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Doanh thu tăng trưởng cho thấy công ty đang phát triển.
 • Giá vốn hàng bán (Cost of Goods Sold – 売上原価): Chi phí trực tiếp liên quan đến sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự khác biệt giữa doanh thu và giá vốn hàng bán cho biết lợi nhuận gộp (粗利益).
 • Lợi nhuận gộp (Gross Profit – 粗利益): Doanh thu trừ giá vốn hàng bán. Lợi nhuận gộp cao cho thấy công ty có khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi.
 • Chi phí hoạt động (Operating Expenses – 営業費用): Chi phí liên quan đến hoạt động hàng ngày như chi phí bán hàng, quản lý và chi phí nghiên cứu phát triển. Quản lý chi phí hoạt động hiệu quả giúp tăng lợi nhuận hoạt động (営業利益).
 • Lợi nhuận trước thuế (Pre-tax Income – 税引前利益): Lợi nhuận sau khi trừ tất cả các chi phí, nhưng trước khi trừ thuế. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả tài chính trước thuế.
 • Lợi nhuận ròng (Net Income – 純利益): Lợi nhuận sau khi trừ thuế. Đây là chỉ số quan trọng nhất, cho biết số tiền cuối cùng công ty kiếm được sau khi trừ tất cả các chi phí và thuế.

3. Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (キャッシュフロー計算書)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết dòng tiền vào và ra khỏi công ty trong một kỳ kế toán, chia thành ba loại hoạt động chính:

 • Hoạt động kinh doanh (Operating Activities – 営業活動によるキャッシュフロー): Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hàng ngày. Dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh là dấu hiệu của sức khỏe tài chính tốt.
 • Hoạt động đầu tư (Investing Activities – 投資活動によるキャッシュフロー): Dòng tiền từ việc mua bán tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác. Điều này cho thấy công ty đang đầu tư vào sự phát triển tương lai.
 • Hoạt động tài chính (Financing Activities – 財務活動によるキャッシュフロー): Dòng tiền từ các hoạt động tài chính như vay vốn và trả cổ tức. Điều này cho thấy chiến lược tài chính và quản lý nợ của công ty.

4. Các Mục Cần Quan Tâm Trong Báo Cáo Tài Chính

Khi đọc báo cáo tài chính, bạn nên tập trung vào các mục sau để đưa ra quyết định đầu tư chính xác:

4.1. Doanh thu và Lợi nhuận (売上高と利益)

 • Doanh thu (Revenue – 売上高): Tăng trưởng doanh thu là dấu hiệu của sự phát triển.
 • Lợi nhuận gộp (Gross Profit – 粗利益): Cho biết khả năng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi.
 • Lợi nhuận ròng (Net Income – 純利益): Quan trọng nhất, vì đây là số tiền cuối cùng công ty kiếm được sau khi trừ tất cả các chi phí và thuế.

4.2. Dòng Tiền (キャッシュフロー)

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (Operating Cash Flow – 営業キャッシュフロー): Dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh là dấu hiệu của sức khỏe tài chính tốt.
 • Dòng tiền tự do (Free Cash Flow – フリーキャッシュフロー): Dòng tiền sau khi trừ các chi phí vốn, có thể dùng để trả nợ, trả cổ tức hoặc tái đầu tư.

4.3. Tài Sản và Nợ Phải Trả (資産と負債)

 • Tài sản ngắn hạn và dài hạn (短期資産と長期資産): Đánh giá khả năng thanh toán và đầu tư dài hạn.
 • Nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn (短期負債と長期負債): Đánh giá khả năng quản lý nợ và rủi ro tài chính.

4.4. Chỉ Số Tài Chính (財務指標)

 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio – 負債比率): Đánh giá mức độ sử dụng nợ để tài trợ cho tài sản.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp (Gross Margin – 粗利益率), lợi nhuận hoạt động (Operating Margin – 営業利益率) và lợi nhuận ròng (Net Margin – 純利益率): Đánh giá hiệu suất lợi nhuận ở các mức khác nhau.
 • Tỷ lệ thanh toán hiện hành (Current Ratio – 流動比率): Đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty.

Kết Luận

Việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là kỹ năng quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của công ty. Bằng cách tập trung vào các mục quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, tài sản và nợ phải trả, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả tại thị trường Nhật Bản.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đọc báo cáo tài chính của một công ty ở Nhật Bản.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết trên Cẩm Nang Nhật Bản. Chúc bạn đầu tư thành công.

👉💯Thi thử JLPT N1 N2 N3 N4 N5 Miễn Phí💯

Cơ Bản 1 2 3 4 ALL
N5 1 2 3 4 ALL
N4 1 2 3 4 ALL
N3 1 2 3 4 ALL
N2 1 2 3 4 ALL
N1 1 2 3 4 ALL
Bằng Lái Thi trắc nghiệm Lý thuyết bằng lái xe ô tô
(Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của Cẩm Nang Nhật Bản!)
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình Luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bản Quyền Được bảo vệ bởi DMCA.com Protection Status
0
Chào bạn! Xem và tham gia bình luận!x